Skąd pochodzą leady u dewelopera?

Najważniejszy aspekt działań marketingowych to aktywne generowanie leadów tzw. lead generation. W tym przypadku są to Klienci zainteresowani zakupem mieszkania czy domu.

Napisano DigitalBee Marzec 2, 2021

Leady to określenie potencjalnych Klientów danego sektora. Leady to Klienci, którzy są zainteresowani produktami lub usługami naszej firmy. Żeby wzbudzić ich zaangażowanie potrzebujemy odpowiedniego komunikatu, kanałów dotarcia i strony (landing page’a), która umożliwi gromadzenie ich danych kontaktowych za pośrednictwem formularza.
Lead sprzedażowy zawiera więc dane o potencjalnym Kliencie: jego imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, informację o jego potrzebach zakupowych. Formularz powinien być przygotowany w takiej formie, aby leady spływały na wskazany adres e-mail.
Najważniejszy aspekt działań marketingowych to aktywne generowanie leadów tzw. lead generation, w tym przypadku klientów zainteresowanych zakupem mieszkania czy domu. Jest wiele źródeł/kanałów pośrednich lub bezpośrednich generowania leadów dla firm deweloperskich.: platformy obsługujące rynek nieruchomości: Obido, Rynek Pierwotny, Otodom i inne, kampanie płatne: Google Ads i Facebook Ads kierowane na landing page'a, mailingi do baz zewnętrznych, artykuły sponsorowane z linkowaniem do strony inwestycji, outdoor - billboardy reklamujące inwestycję, reklamy radiowe, Programy Partnerskie.

Jakość leadów w dużej mierze zależy od dobrze sprecyzowanej grupy docelowej, ale też od treści, jakości komunikatu reklamowego i spójności komunikatu we wszystkich kanałach.
Cały proces pozyskiwania i zarządzania leadami ma na celu konwersję, przełożenie zainteresowania konsumentów ofertą danej firmy na konkretne decyzje zakupowe. Jakość leadów jest uzależniona od sposobu prowadzenia działań marketingowych. Mówimy o leadach kalorycznych, których konwersja zakupowa jest wysoka i mało kalorycznych o niskiej konwersji. Precyzyjnie przygotowanie kampanie rzutują na wyniki sprzedaży.

Marketingowcy twierdzą, że Klient aby kupić produkt musi się z nim zetknąć co najmniej 50 razy (przed pandemią było 11) w różnych kanałach reklamowych. Wiadomo, że duże i znane firmy deweloperskie z dużymi budżetami mogą zaistnieć we wszystkich kanałach komunikacji, firmy które dysponują mniejszym budżetem muszą skupić się na komunikacji w najbardziej skutecznych kanałach.